قوانین و مقررات | ارسال ایمیل تبلیغاتی
مرا بخاطر بسپار

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ارسال ایمیل تبلیغاتی :

 

بند۱ – ارسال ایمیل تبلیغاتی به سایت های غیرمجاز ممنوع میباشد لطفا از سفارش

 

خودداری نمایید.

 

بند۲ –ارسال ایمیل تبلیغاتی توسط خود ما ارسال میشود .

 

بند۳ –ارسال ایمیل تبلیغاتی به سایت های سیاسی ممنوع می باشد.

 

بند۴ –ارسال ایمیل تبلیغاتی به سایت هایی که با قوانین جمهوری اسلامی تطابق ندارند

 

ممنوع می باشد.

 

بند۵ –هزینه ارسال ایمیل تبلیغاتی بعد از ارسال ، عودت داده نخواهد شد.

 

بند۶ –ارسال ایمیل تبلیغاتی با تصاویر غیراخلاقی ممنوع میباشد.

 

بند۷ –ارسال ایمیل تبلیغاتی با کد های مخرب و دستکاری شده ممنوع می باشد.

 

بند۸ –زمان ارسال ایمیل تبلیغاتی بصورت توافقی تعیین خواهد شد.

 

بند۹ –آمار ایمیل ارسالی ، طبق آمارگیری که داخل ایمیل ها قرار می دهیم به مشتری

 

ارائه داده خواهد شد.